Home Z gospodarki Senat: ustawa dotycząca regulatora cen wody do podpisu prezydenta

Senat: ustawa dotycząca regulatora cen wody do podpisu prezydenta

Senat: ustawa dotycząca regulatora cen wody do podpisu prezydenta

Senatorowie nie wnieśli w piątek poprawek do nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Tym samym przepisy wprowadzające regulatora, który ma stać na straży tego, by taryfy za wodę i ścieki nie były zawyżane, trafią do podpisu prezydenta.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 54 senatorów, 27 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie poparł wniosku PO o odrzucenie ustawy.

tagi: