Home Tag "gus"
Własny projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przedstawił podczas poniedziałkowych obrad Rady prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że zgodnie z powołującą RDS ustawą sprzed dwóch lat, po tym czasie należało przejrzeć przepisy i zaproponować ewentualne zmiany. Wśród zaprezentowanych Radzie do konsultacji w poniedziałek podczas posiedzenia w Pałacu Prezydenckim zmian dotyczących jej funkcjonowania prezydent zaproponował rozszerzenie […]
Według analityków GUS, czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. to wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi – wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus). Podobnie jak w latach wcześniejszych wskaźnik ubóstwa był najniższy w gospodarstwach […]
Inflacja w maju wyniosła 1,9 proc. licząc w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się – wynika z poniedziałkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu mieliśmy do czynienia z 2 proc. inflacją licząc rok do roku i 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. „Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 […]
PKB w IV kwartale 2016 roku, niewyrównany sezonowo, wzrósł o 2,7 proc. rok do roku – podał we wtorek GUS. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc., a szacunek flash wynosił 2,7 proc. Z kolei w IV kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7 […]
PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w IV kwartale ubiegłego roku o 3,9 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,5 proc. w III kwartale – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku PKB.\r\n\r\nDane są nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się w tzw. konsensusie rynkowym wzrostu PKB […]
Stopa bezrobocia w Polsce spadła do poziomu najniższego od 2008 roku – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Chociaż sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed rokiem, to zimą liczba osób bez pracy może jeszcze wzrosnąć.\r\n\r\nWedług informacji opublikowanych w piątek przez GUS bezrobocie w Polsce wyniosło we wrześniu 9,7 procent. Miesiąc wcześniej […]
Według najnowszych danych GUS, w ubiegłym roku w firmach, w której pracowało do 9 osób na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było prawie 1 mln 218 tys. osób. To o 4,2 proc, więcej niż w roku poprzednim – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przedsiębiorcy wiążą ze sobą załogi. Boją się, że przy rosnącej gospodarce będzie trudno […]