Home Z gospodarki Trybunał UE: 100 tys. euro kary dziennie, jeśli Polska będzie kontynuować wycinkę w Puszczy

Trybunał UE: 100 tys. euro kary dziennie, jeśli Polska będzie kontynuować wycinkę w Puszczy

Trybunał UE: 100 tys. euro kary dziennie, jeśli Polska będzie kontynuować wycinkę w Puszczy

Oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tys. euro kary dziennie.

Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygał co do istoty sporu między Polską a Komisją Europejską, czy działania w Puszczy są zgodne z przepisami dyrektyw ptasiej i siedliskowej, lecz jedynie zajmował się wnioskiem o nałożenie środka tymczasowego, czyli natychmiastowego wstrzymania wycinki.

tagi: