Home Tag "Artur Dmochowski"
W dniu 28 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza PAP S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa PAP na dokończenie VI kadencji i powołała na nie, z dniem 9 maja 2016 r., p. Artura Dmochowskiego.\r\n\r\nArtur Dmochowski – dziennikarz, publicysta, historyk i dyplomata. Absolwent UJ i Monterey Institute of International Studies w Kalifornii (stypendium przyznane przez Komisję […]