Home Tag "brunon kwiecień"
Krakowski sąd wymierzył Kwietniowi karę łączną 13 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że wina oskarżonego została udowodniona.\r\n\r\nZa nakłanianie dwóch studentów do przeprowadzenia zamachu sąd wymierzył oskarżonemu kary po 8 lat pozbawienia wolności. Za przygotowywanie od lipca do listopada 2012 r. ataku terrorystycznego na konstytucyjne organy RP wymierzył karę 7 i pół roku, za nielegalne posiadanie […]