Home Z gospodarki 1 mld 533,8 mln zł na działanie pięciu służb specjalnych w projekcie budżetu na 2019 r.

1 mld 533,8 mln zł na działanie pięciu służb specjalnych w projekcie budżetu na 2019 r.

1 mld 533,8 mln zł na działanie pięciu służb specjalnych w projekcie budżetu na 2019 r.

1 mld 533,8 mln zł zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 r. na działanie pięciu służb specjalnych – cywilnych: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wojskowych: Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zgodnie z projektem budżetu na 2019 r., którym zajmie się Sejm na najbliższym rozpoczynającym się w środę posiedzeniu, na wydatki wszystkich trzech cywilnych służb zarezerwowano na 2019 r. prawie 1 mld 85 mln zł.

tagi: