3,6 mld dolarów potrzebuje UNICEF, by w 2018 r. dostarczyć pomoc humanitarną dla 48 mln dzieci żyjących m.in. na obszarach ogarniętych wojną. Pieniądze służyć będą zapewnieniu pomocy wodnej, żywnościowej, edukacyjnej i medycznej w 51 krajach świata. Humanitarian Action for Children to coroczny apel UNICEF, w którym organizacja określa, ile środków jest niezbędnych, aby dostarczyć pomoc […]