Powołana przez rząd Niemiec komisja węglowa po miesiącach negocjacji w sobotę wydała zalecenie, by w ramach walki ze zmianami klimatu kraj najpóźniej do 2038 r. przestał wytwarzać energię węglową. Obecnie ze spalania węgla pochodzi jedna trzecia prądu w RFN. 28-osobowa komisja, złożona z przedstawicieli branży węglowej, regionów, których gospodarka opiera się na przemyśle wydobywczym, a […]