Stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 5,6 proc. wobec 5,8 proc. w sierpniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Konsensus PAP Biznes zakładał stopę bezrobocia na poziomie 5,7 proc. Według wstępnych danych resortu w końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. To blisko 25 tys. osób mniej […]
55-letni mężczyzna Mark Lorentzon podejrzany o wywołanie eksplozji w bloku w Goeteborgu, w wyniku której kilka osób zostało rannych, ma polskie pochodzenie. Jako osoba „mogąca stanowić zagrożenie” jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Jak ustaliła PAP w szwedzkim Urzędzie Patentów i Rejestracji (PRV), Mark Maciej Lorentzon, poprzednio miał inne, polskie nazwisko. Zmiany w dokumentach dokonał w […]