Home Z kraju Akt oskarżenia m.in. przeciwko prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu

Akt oskarżenia m.in. przeciwko prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu

Akt oskarżenia m.in. przeciwko prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, były poseł i szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury oraz kontroler w rzeszowskiej delegaturze NIK odpowiedzą za przestępstwa nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych czynów.

Zarówno Kwiatkowski jak i Jan Bury wyrażali wcześniej publicznie zgodę na podawanie swoich nazwisk w pełnym brzmieniu. Trzeci oskarżony to kontroler i b. wicedyrektor rzeszowskiej delegatury NIK Paweł A., który – jak ustaliła prokuratura – przekazywał posłowi poufne informacje i materiały, które uzyskiwał jako kontroler NIK.