Home Z kraju Będzie protest nauczycieli. Związki podają szczegóły akcji

Będzie protest nauczycieli. Związki podają szczegóły akcji

Będzie protest nauczycieli. Związki podają szczegóły akcji

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” podpisały porozumienie w sprawie powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego. Porozumienie jest otwarte dla innych związków zawodowych – poinformowali szefowie obu związków.

Przewodniczący WZZ „Forum-Oświata” Sławomir Wittkowicz przypomniał, że główne cele, które im przyświecają, to przede wszystkim podniesienie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, przywrócenie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem.