Home Z gospodarki Czerwińska: budżet 2019 realny, ostrożny, odpowiedzialny

Czerwińska: budżet 2019 realny, ostrożny, odpowiedzialny

Czerwińska: budżet 2019 realny, ostrożny, odpowiedzialny

Projekt budżetu na 2019 r. jest realny, ostrożny, odpowiedzialny; jest to budżet opracowany przy uwzględnieniu najbardziej prawdopodobnego scenariusza makroekonomicznego – mówiła minister finansów Teresa Czerwińska w piątek na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców krytycznie ocenili projekt. Związkowcy krytykowali zbyt małe – ich zdaniem – podwyżki wynagrodzeń, a pracodawcy m.in. zbyt wysoki deficyt.