Home Z kraju Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o statusie sędziów TK

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o statusie sędziów TK

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o statusie sędziów TK

Przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zawarto w projekcie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przygotowanym przez posłów PiS.\r\n\r\nW projekcie określono, że stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania wobec prezydenta RP. Określono także krąg podmiotów uprawnionych do złożenia zawiadomienia do prezesa TK o popełnieniu przez sędziego Trybunału przewinienia; byliby to w myśl projektu: sędziowie TK, a także prezydent na wniosek Prokuratora Generalnego.