Home Z kraju Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury

Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury

Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury

Dla około 269 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym o godzinie 9 rozpoczęły się matury.

Chęć przystąpienia do matury – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są to głównie osoby, które chcą poprawić swój wynik. Dlatego łącznie wszystkich przystępujących w poniedziałek do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym jest ponad 274 tys.