Home Ze Świata KE: funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko „nieodwracalnej szkody” dla sędziów

KE: funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko „nieodwracalnej szkody” dla sędziów

KE: funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko „nieodwracalnej szkody” dla sędziów

Funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla polskich sędziów; to powód, dla którego KE wystąpiła do TSUE o środki tymczasowe – oświadczył w środę w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona. KE była pytana w środę o powody tej decyzji.