Home Z kraju MEN przypomina zalecenia dla szkół w strefie żółtej i czerwonej

MEN przypomina zalecenia dla szkół w strefie żółtej i czerwonej

MEN przypomina zalecenia dla szkół w strefie żółtej i czerwonej

MEN przypomina, że od 10 października cała Polska jest w strefie żółtej z wyjątkiem 32 powiatów i 6 miast, które są w strefie czerwonej. W związku z tym przypomina zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w obu strefach.

Zgodnie z wytycznymi do szkoły powinni uczęszczać tylko uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Zdrowi muszą być też opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający uczniów. Podobne zasady obowiązują przedszkola.