Home Z kraju Minister Paprocka: okrągły stół nie jest wykluczony

Minister Paprocka: okrągły stół nie jest wykluczony

Minister Paprocka: okrągły stół nie jest wykluczony

Jeżeli pojawi się konkretna propozycja, możemy o niej rozmawiać – mówi w opublikowanej przez „Rzeczpospolitą” we wtorek rozmowie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, oceniając sytuację w sądownictwie.

Paprocka podkreśliła, że „likwidacja Izby Dyscyplinarnej została dokonana”. „Mamy nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, która się ukonstytuowała, a pan prezydent powołał kilka dni temu sędziego Wiesława Kozielewicza na prezesa. Druga kwestia dotyczyła zawieszonych sędziów i projekt prezydencki jasno wskazywał, że ich sprawy IOZ z urzędu rozstrzygnie na pierwszych posiedzeniach.