Home Z kraju MRPiPS: projekt ustawy, który ma poprawić skuteczność egzekucji alimentów

MRPiPS: projekt ustawy, który ma poprawić skuteczność egzekucji alimentów

MRPiPS: projekt ustawy, który ma poprawić skuteczność egzekucji alimentów

Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego od października 2019 r. do poziomu 800 zł oraz aktywizację dłużników alimentacyjnych – zakłada projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS zapowiedziało, że projekt zakłada skuteczniejszą wymianę informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami. Zmiany zakładają również zmiany w wydatkowaniu przez gminy środków pochodzących z wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego.