Home Z kraju MSWiA: ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe w jednym miejscu

MSWiA: ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe w jednym miejscu

MSWiA: ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe w jednym miejscu

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, a także nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym w MSWiA będzie nadzorowała jedna komórka – Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.\r\n\r\nPołączenie zadań dwóch działających departamentów: ratownictwa i ochrony ludności oraz departamentu do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych przewiduje projekt zmiany zarządzenia premiera ws. statutu MSWiA, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Planowane zmiany MSWiA tłumaczy potrzebą zwiększenia sprawności organizacyjnej w zakresie zadań istotnych dla zapewnienia skutecznej ochrony ludności.

tagi: