Home Z kraju MZ wprowadza zmiany do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

MZ wprowadza zmiany do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

MZ wprowadza zmiany do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Zmiany w terminologii, która może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, przewiduje przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmodyfikowane będą też przepisy o stosowaniu przymusu bezpośredniego.

Resort chce też wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ocena nastąpi w terminie trzech dni od zakończenia stosowania przymusu.