Home Ze Świata Na Białorusi nowa ustawa zaostrza przepisy karne

Na Białorusi nowa ustawa zaostrza przepisy karne

Na Białorusi nowa ustawa zaostrza przepisy karne

Nowelizacja przepisów karnych Białorusi przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za trzykrotny udział w „nielegalnych zgromadzeniach”, udział w organizacji ekstremistycznej czy gromadzenie tajemnic państwowych. Zaostrzone zostaną kary w ramach już istniejących artykułów.

Wzrosną kary za przemoc lub groźby wobec funkcjonariuszy i sędziów, zabójstwo pracownika milicji lub wojska, stawianie oporu funkcjonariuszowi, publiczne obrażanie władzy, organizację zamieszek i udział w nich, wzywanie do organizacji nielegalnych zgromadzeń – pisze internetowa Nasza Niwa.

tagi: