Home Z gospodarki Nie zabraknie pieniędzy na 500 plus

Nie zabraknie pieniędzy na 500 plus

Nie zabraknie pieniędzy na 500 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniło w poniedziałek, że nie zabraknie środków na wypłatę świadczenia wychowawczego. “Wydane decyzje przyznające prawo do tego świadczenia są obowiązujące i wszystkie uprawnione rodziny otrzymają należne im świadczenia. Dotyczy to zarówno tego roku, jaki i kolejnych lat” – podkreślił resort.\r\n\r\nJak wskazano w komunikacie, resort uwzględniał, że w poszczególnych województwach mogą wystąpić niedobory w porównaniu do szacowanych wydatków. “Ich skala jest jednak niewielka” – zapewniono. “Wynika to z oczywistych względów. Przy takiej skali uruchamianego programu, z obowiązującym kryterium dochodowym przy pierwszym dziecku, trudno było ściśle oszacować, jaka liczba dzieci będzie korzystać z programu w poszczególnych województwach” – wskazano.