Home Z kraju NSA uchylił decyzję wstrzymującą połączenie muzeów II wojny i Westerplatte

NSA uchylił decyzję wstrzymującą połączenie muzeów II wojny i Westerplatte

NSA uchylił decyzję wstrzymującą połączenie muzeów II wojny i Westerplatte

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w środę postanowienie WSA w Warszawie wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Decyzję wstrzymującą połączenie obu muzeów zaskarżył resort kultury.

30 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał połączenie dwóch gdańskich placówek do czasu prawomocnego rozpoznania zażaleń na tę decyzję resortu kultury, które złożyli dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej i Rzecznik Praw Obywatelskich.