Home Ze Świata Papieskie orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny: pandemia jest wyzwaniem dla misji Kościoła

Papieskie orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny: pandemia jest wyzwaniem dla misji Kościoła

Papieskie orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny: pandemia jest wyzwaniem dla misji Kościoła

Pandemia jest także wyzwaniem dla misji Kościoła; jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych oraz wspólnotowej relacji z Bogiem – napisał papież Franciszek w orędziu na 94. Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października.

Papież przyznaje, że pandemia wszystkich zaskoczyła powodując lęk i dezorientację. Zaznacza jednocześnie, że „powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa”.