Home Ze Świata Papież obniżył pensje kardynałów, szefów urzędów i duchownych w Watykanie

Papież obniżył pensje kardynałów, szefów urzędów i duchownych w Watykanie

Papież obniżył pensje kardynałów, szefów urzędów i duchownych w Watykanie

Papież Franciszek podjął decyzję o obniżeniu pensji kardynałów, zwierzchników urzędów, duchownych i zakonników. W ogłoszonym w środę liście wyjaśnił to koniecznością ograniczenia wydatków Stolicy Apostolskiej i deficytem w jej budżecie, także z powodu pandemii.

W dokumencie Motu Proprio Franciszek napisał, że uposażenie kardynałów zostanie od 1 kwietnia zredukowane o 10 proc., a zwierzchników instytucji Stolicy Apostolskiej i Watykanu o 8 proc. Wypłacane z ich budżetów wynagrodzenie księży i członków instytutów życia konsekrowanego i apostolskiego będzie zredukowane o 3 proc.