Home Z kraju Podnosi się poziom wody w rzekach na południu i wschodzie Polski

Podnosi się poziom wody w rzekach na południu i wschodzie Polski

Podnosi się poziom wody w rzekach na południu i wschodzie Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia dla części rzek w pięciu województwach na południu i wschodzie kraju. Ostrzeżenia dotyczą m.in. Sanu, Wisłoka, Nidy.

Jak podano, „w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych” w zlewni Wisłoku po Krosno oraz na dopływach Sanu od Olchowców po ujście Wisłoku spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.