Home Z kraju Polska uczci Żołnierzy Wyklętych – setki wydarzeń w całym kraju

Polska uczci Żołnierzy Wyklętych – setki wydarzeń w całym kraju

Polska uczci Żołnierzy Wyklętych – setki wydarzeń w całym kraju

Liczne biegi i marsze pamięci, rekonstrukcje historyczne, projekcje filmów, wystawy i konferencje naukowe – tak Polska uczci szósty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.\r\n\r\nW niedzielę Krakowie staną pomniki Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i Józefa Franczaka „Lalusia”; po raz trzeci zostanie też wręczona Nagroda im. Danuty Siedzikówny “Inki”, ustanowiona przez Fundację AK w Londynie.