Home Z kraju Pomnik pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej w Tychach

Pomnik pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej w Tychach

Pomnik pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej w Tychach

Pomnik pamięci tyskich ofiar Tragedii Górnośląskiej, czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r., poświęcono w niedzielę przy kościele w dzielnicy Tychów – Wilkowyjach.\r\n\r\nPojęcie Tragedii Górnośląskiej odnosi się do fali sowieckich represji wobec mieszkańców Górnego Śląska z lat 1945-1948. Terminem tym określa się aresztowania, egzekucje oraz wywózki na Sybir i do kopalń Donbasu. Szacuje się, że wywieziono – według różnych opracowań – od 50 do 90 tys. osób. Z Wilkowyj – dawniej odrębnej wsi – na wschód trafiły 33 osoby. Obozy przeżyło 14.

tagi: