Home Ze Świata Prezydent A.Duda na 71. Sesji zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent A.Duda na 71. Sesji zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent A.Duda na 71. Sesji zgromadzenia Ogólnego ONZ

Odpowiedzialność, solidarność i sprawiedliwość to fundamenty zrównoważonego rozwoju – powiedział Andrzej Duda na 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent mówił o potrzebie zdecydowanych reakcji na łamanie ładu międzynarodowego, potrzebie dbania o rodzinę i środowisko naturalne oraz obrony chrześcijan przed fanatyzmem religijnym.\r\n\r\nPodczas sesji, która odbywa się we wtorek w Nowym Jorku prezydent podkreślił, że odpowiedzialny rozwój to rozwój dbający o zachowanie ciągłości pomiędzy pokoleniami. Jak zaznaczył, podstawową formą wspólnoty ludzkiej łączącą pokolenia jest rodzina i dlatego trzeba dbać o jej kondycję i dobry stan.