Home Ze Świata Projekt rezolucji PE wzywa do uruchomienia wobec Węgier art. 7

Projekt rezolucji PE wzywa do uruchomienia wobec Węgier art. 7

Projekt rezolucji PE wzywa do uruchomienia wobec Węgier art. 7

Na Węgrzech istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności – to główne założenie projektu rezolucji PE. Przedstawiona w czwartek w Brukseli propozycja zakłada zwrócenie się do Rady UE o uruchomienie wobec Węgier art. 7 traktatu UE.

Projekt rezolucji został zaprezentowany na posiedzeniu komisji wolności obywatelskich PE. Europosłowie tej komisji mają głosować nad nim w czerwcu, a następnie ma trafić pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, prawdopodobnie we wrześniu. Do tego czasu europosłowie będą mogli zgłaszać do niego poprawki.