Home Z kraju Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji w sprawie waloryzacji rent i emerytur

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji w sprawie waloryzacji rent i emerytur

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji w sprawie waloryzacji rent i emerytur

Sejm odrzucił w środę poprawkę Senatu do nowelizacji w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS od 1 marca najniższa emerytura i renta wzrośnie o 50,88 zł, natomiast poprawka Senatu zakładała gwarantowaną kwotę podwyżki na poziomie 70 zł.

Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS od 1 marca najniższa emerytura i renta wzrośnie o 50,88 zł, więc wyniesie 1250,88 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł (obecnie 900 zł), renta rodzinna – 1250,88 zł, a świadczenie przedemerytalne – 1262,34 zł.