Home Z kraju Sejm przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca ’68

Sejm przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca ’68

Sejm przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca ’68

“Sejm RP wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi” – głosi treść przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały, która uczciła pamięć o wydarzeniach Marca ’68.

Za przyjęciem uchwały głosowało 424 posłów, przeciw 3, wstrzymało się 2 posłów. Zastrzeżenia do uchwały zgłosił lider Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki (niezrzeszony). Pierwotnie uchwała miała być przyjęta przez aklamację.

tagi: