Home Z gospodarki Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy budżetowej

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy budżetowej

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy budżetowej

Sejm rozpoczął w środę prace nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. W projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 325,2 mld zł, a wydatki – 384,6 mld zł.\r\n\r\nWedług projektu budżetu na 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) – 5,5 proc. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł.