Home Z kraju Sondaż: Polacy za pomocą Ukrainie. Także zbrojną

Sondaż: Polacy za pomocą Ukrainie. Także zbrojną

Sondaż: Polacy za pomocą Ukrainie. Także zbrojną

W sondażu Kantar Public dla tygodnika „Polityka” zapytano Polaków, czy kraje NATO, w tym Polska, powinny zbrojnie, z udziałem wojska pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. 27 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 23 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 16 proc. badanych, a 21 proc. – „raczej nie”. Zdania nie miało 13 proc. ankietowanych.

Badanie Kantar Public zostało zrealizowane z pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków, 18-21 marca 2022 r.