Home Z kraju Szefowa MEN: w czwartek kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

Szefowa MEN: w czwartek kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

Szefowa MEN: w czwartek kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

W czwartek planowane jest kolejne spotkanie kierownictwa resortu edukacji z przedstawicielami związków zawodowych – poinformowała w poniedziałek szefowa MEN Anna Zalewska.

Minister uczestniczyła w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem związkowców. Dotyczyło ono m.in. projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.