Home Tag "Komisja Wenecka"
Podczas rozpoczynającej się w piątek sesji plenarnej Komisja Wenecka zapozna się z rozwojem wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i przyjmie opinię na temat nowelizacji ustawy o policji, zmieniającej m.in. zasady inwigilacji.\r\n\r\nW czwartek, czyli w przeddzień sesji, przedstawiciele Komisji spotkają się w Wenecji z polską delegacją przybyłą w związku z procedurą wydania opinii na temat […]
Podczas czerwcowej sesji plenarnej Komisja Wenecka powróci do sprawy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – wynika z ogłoszonego wstępnego planu obrad. Pierwszego dnia, 10 czerwca, Komisja zostanie poinformowana o dalszym rozwoju wydarzeń wokół Trybunału.\r\n\r\nTen punkt znajduje się w programie dwudniowych obrad, ogłoszonym na stronie internetowej Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Podano w nim, że podczas […]
Premier Beata Szydło zdecydowała o przekazaniu opinii Komisji Weneckiej do Sejmu, by to parlamentarzyści wszystkich klubów „podjęli wspólną pracę nad rozwiązaniem politycznego sporu” – powiedział w sobotę rzecznik rządu Rafał Bochenek.\r\n\r\nBochenek przedstawił stanowisko rządu wobec wydanej w piątek opinii Komisji Weneckiej na temat zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.
– Poszczególne resorty i instytucje odniosą się do przesłanego dokumentu, do części, które odnoszą się konkretnie do ich zakresu działania. My te uwagi prześlemy Komisji Weneckiej. Ustosunkujemy się do tego, zgłosimy swoje uwagi – zapowiedziała premier Beata Szydło, odnosząc się do projektu opinii dotyczącej sporu o Trybunał Konstytucyjny, który Komisja Wenecka przesłała rządowi.