Home Ze Świata Komisja Wenecka znów zajmie się sprawami z Polski

Komisja Wenecka znów zajmie się sprawami z Polski

Komisja Wenecka znów zajmie się sprawami z Polski

Podczas rozpoczynającej się w piątek sesji plenarnej Komisja Wenecka zapozna się z rozwojem wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i przyjmie opinię na temat nowelizacji ustawy o policji, zmieniającej m.in. zasady inwigilacji.\r\n\r\nW czwartek, czyli w przeddzień sesji, przedstawiciele Komisji spotkają się w Wenecji z polską delegacją przybyłą w związku z procedurą wydania opinii na temat ustawy o policji. Na czele delegacji stać będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Aleksander Stępkowski, który był już na obradach tego gremium w marcu, gdy przyjęto opinię na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.