Home Tag "UNESCO"
Jedna szósta wszystkich dzieci na świecie nie uczęszcza do szkól – stwierdza raport dotyczący 2018 roku ogłoszony w Paryżu przez UNESCO. Chodzi w sumie o ok. 258 mln osób w wieku 6-17 lat. W okresie ostatnich 10-11 lat postęp w dziedzinie dostępności edukacji dla młodzieży „był zerowy bądź minimalny” i „jeśli nie podejmie się szybko […]