Home Z kraju Wchodzi w życie ustawa o in vitro

Wchodzi w życie ustawa o in vitro

Wchodzi w życie ustawa o in vitro

Procedura in vitro dla małżeństw oraz związków nieformalnych, dostępna po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez co najmniej rok, a także możliwość dawstwa komórek rozrodczych i zarodków – to niektóre z zapisów wchodzącej w życie Ustawy o leczeniu niepłodności.\r\n\r\nLeczenie niepłodności w drodze procedury in vitro może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres co najmniej roku. Wcześniej, i bez wyczerpania innych metod, będzie można ją zastosować, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie ciąży innym sposobem.