Home Ze Świata Weszło w życie całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych z Rosją

Weszło w życie całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych z Rosją

Weszło w życie całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych z Rosją

W Unii Europejskiej weszła w życie decyzja, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Rosji. Skutkować to będzie podniesieniem opłaty za wniosek wizowy z 35 do 80 euro, koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających, wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków oraz zaostrzeniem zasad wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

Umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz między UE a Rosją zaczęła obowiązywać 1 czerwca 2007 roku. Jej celem było ułatwienie wydawania wiz krótkoterminowych (wiz na pobyty nieprzekraczające 90 dni w okresie 180-dniowym) na zasadzie wzajemności.