Nowelizacja przepisów karnych Białorusi przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za trzykrotny udział w „nielegalnych zgromadzeniach”, udział w organizacji ekstremistycznej czy gromadzenie tajemnic państwowych. Zaostrzone zostaną kary w ramach już istniejących artykułów. Wzrosną kary za przemoc lub groźby wobec funkcjonariuszy i sędziów, zabójstwo pracownika milicji lub wojska, stawianie oporu funkcjonariuszowi, publiczne obrażanie władzy, organizację zamieszek i udział […]