Ministerstwo Zdrowia planuje włączyć kolejne substancje do wykazów narkotyków. Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych skierowano w piątek do konsultacji publicznych. Zmiany, jak uzasadnia resort, mają związek z szybkim tempem pojawiania się na rynku, m.in. za pośrednictwem różnych internetowych kanałów dystrybucji, nowych narkotyków, które są coraz częściej […]